Vážení rodinní príslušníci,

od 15.10. 2021
rušíme zákaz návštev.

Naďalej platia nasledovné usmernenia:

Návštevy sú povolené len za prísnych hygienicko – epidemiologických opatrení a to:

Návštevu je potrebné ohlásiť vopred telefonicky – 055/466 86 98.

Svoj príchod do zariadenia ohlásiť zazvonením na zvonček pri vstupných dverách zariadenia, aby personál mohol vykonať všetky úkony, ktoré súvisia s evidenciou návštev a overiť všetky potrebné potvrdenia.

Dodržiavať usmernenie MPSVaR SR a preukázať sa:
 negatívnym testom,
 potvrdením o prekonaní ochorenia (180 dní od prekonania)
 alebo potvrdením o kompletnom zaočkovaní.

Návštevy sa realizujú najmä v exteriéri (altánok, lavičky pri fontáne), prípadne do budovy môže prichádzať jedna návšteva – osoba za klientom, max. na 15 minút.

Počas celej doby návštevy je potrebné používať ochranné prostriedky v exteriéri rúško a dodržiavať 2 m odstup, v interiéri respirátor a dodržiavať odstup.

Pred vstupom do zariadenia vykonať dôkladnú dezinfekciu rúk a nechať si zmerať telesnú teplotu.

Dodržať maximálnu dĺžku návštevy v exteriéri 20 minút a interiéri 15 minút.

Návšteva sa môže uskutočniť za účasti maximálne 2 osôb, pričom deťom mladším ako 12 rokov sa návšteva neodporúča.

Klient môže opustiť zariadenie len v doprovode zamestnanca.

Ďakujeme, že dodržiavate nasledovné opatrenia a pomáhate nám tým predchádzať šíreniu nákazy COVID-19 v našom zariadení.

V Poproči, 14.10.2021

Mgr. Katarína Harčariková
riaditeľka DD