Vážené návštevy, blížia sa najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Na základe usmernenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny sme zostavili pravidlá, ktoré upravujú priebeh návštev počas sviatkov tak, aby prebiehali bezpečne. Pri návšteve sa riadime COVID automatom, od testov a očkovania až po ochranné prostriedky. Pri návštevách klientov DD mimo zariadenia budú musieť ísť po návrate do karantény, jej dĺžka závisí od očkovania či prekonania COVIDU.

Keďže sa riadime COVID automatom pre sociálne zariadenia, prosíme o dodržiavanie nasledovných opatrení:

  • každá návšteva sa musí nahlásiť v pracovných dňoch v čase od 07:30 – 15:30 hod. na tel. čísle 055/ 466 86 98 /nahlásenie je potrebné z dôvodu dezinfekcie miestnosti po každej návšteve/
  • návštevné hodiny sú v čase od 8:00 – 16:20 hod. a sú obmedzené na 20 minút
  • všetky návštevy pri vstupe do zariadenia sú povinné preukázať sa potvrdením o očkovaní /minimálne 2 dávky – 14 dní od podania/ potvrdením o prekonaní ochorenia COVID – 19 /prekonanie za ostatných 180 dní/, testované /od odberu PCR 48 hodín, Ag 24 hodín/
  • po celú dobu návštevy je nevyhnutné mať správne nasadený respirátor a dodržiavať 2 m odstup od klienta
  • pri vstupe do zariadenia bude návšteve zmeraná telesná teplota, dezinfikované ruky a vyplnené potrebné formuláre
  • návštevy sú povolené max. 3 osobám
  • na realizáciu návštev je vyhradená spoločenská miestnosť
  • komunikáciu s rodinou je možné uskutočniť prostredníctvom telefonického alebo videohovoru, na základe vopred dohodnutého termínu na tel. čísle 055/ 466 86 98

Ďakujeme, že dodržiavate nasledovné opatrenia a pomáhate nám tým predchádzať šíreniu nákazy COVID-19 v našom zariadení. Vďaka dodržiavaniu týchto opatrení budú Vianoce nielen o ľudskom kontakte, ale aj o zdraví.

V Poproči, 17.12.2021

Mgr. Katarína Harčariková

riaditeľka