Návštevy v zariadení sú momentálne bez obmedzení. Pri vstupe sa prosím ohláste službukonajúcej opatrovateľke a zapíšte sa do listu návštev. Ďakujeme