Aktuálne fotografie z každodennej činnosti klientov v našom zariadení nájdete na našej Facebookovej stránke: https://www.facebook.com/domov.dochodcovpoproc.9

Investičné akcie
10. Výročie
Jubileá
Vystúpenie ZUŠ Medzev
Veľká noc a Deň matiek 2011
Výlet v Budimíre
Biblické hodiny a oddychové popoludnie
Rozlúčka detí MŠ
Vystúpenie MŠ 2016
Vystúpenie ZUŠ Medzev 2016
Mesiac úcty k starším 2016
Rozlúčka detí z MŠ 2016