Adresa:

Domov dôchodcov Poproč
Obchodná 73
044 24
Poproč

Poverený riaditeľ:

JUDr. Michal Rusnák
tel.c:  055 466 86 98
mobil:  +421 904 850 143
e-mail: ddpoproc@gmail.com

Ekonomický úsek:

Ing. Miriam Michalková
tel.c: 055 4668 698

Sociálny úsek:

Mgr. Aneta Radáčiová
tel.c: 055 4668 698

Stravovací úsek:

Mgr. Zuzana Tišťanová
tel.c: 055 4668 698