Číslo zmluvyČíslo zmluvy internéDátum uzavretiaDátum účinnostiPopis zmluvyDodávateľIČOHodnota zmluvy v €ObjednávateľPodpísalZverejnénáSken
20/41/054154202028. 04. 202028. 04. 2020Dodatok č. 1 k dohode ZraPŽÚPSVaR SR, Staničné námestie 9, Košice30794536DD Poproč, Obchodná 73, PopročJUDr. Michal Rusnák poverený riaditeľ29. 04. 2020Dodatok č. 1 k doode 2041054154_1časť

Dodatok č. 1 k doode 2041054154_2časť
20/41/054154202008. 06. 202008. 06. 2020Dodatok č. 2 k dohode ZraPŽÚPSVaR SR, Staničné námestie 9, Košice30794536DD Poproč, Obchodná 73, PopročMgr. Katarína Harčariková riaditeľka08. 06. 2020Dodatok č. 2 k doode 2041054154_2časť

Dodatok č. 2 k doode 2041054154_1časť
8/2901. 07. 202001. 07. 2020Mandátna zmluva BOZP a OPPIng. Gabriel Szabó Bartko ml., Východná 43, Čečejovce4786257250,00/mesiacDD Poproč, Obchodná 73, PopročMgr. Katarína Harčariková riaditeľka01. 07. 2020Mandátna zmluva BOZP_zv01072020
ZO/2020Z250478/3006. 07. 202007. 07. 2020Služby GDPRosobnyudaj.sk, s. r. o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice5052804136,00/mesiac + 180,00 auditDD Poproč, Obchodná 73, PopročMgr. Katarína Harčariková riaditeľka06. 07. 2020Zmluva GDPR_zv06072020

Zmluva GDPR2ZV06072020
ZM-KO-OD-20-1002_SO8/3108. 07. 202001. 07. 2020odvoz, uloženie a likvidácia odpaduKOSIT, a. s., Rastislavova 48, Košice36205214DD Poproč, Obchodná 73, PopročMgr. Katarína Harčariková riaditeľka10. 07. 2020Zmluva_KOSIT_zv10072020
8/3214. 07. 202014. 07. 2020odvoz odpadu – jedlé olejeBiomarina-biowaste, s. r. o., Suchá nad Parnou 255, Suchá nad Parnou5033693250,00/rokDD Poproč, Obchodná 73, PopročMgr. Katarína Harčariková riaditeľka16. 07. 2020Zmluva_biomarina_biowaste_zv16072020
31/2020/KE8/3327. 07. 202027. 07. 2020čistenie odlučovača tukovSEZAKO Trnava, s. r. o. Orešanská 11, Trnava36263800DD Poproč, Obchodná 73, PopročMgr. Katarína Harčariková riaditeľka27. 07. 2020Zmluva_SEZAKO_zv21082020
20/41/054/37503. 09. 202003. 09. 2020Dohoda o aktivačnej činn. f. dobrovoľníckej službyÚPSVaR SR, Staničné námestie 9, Košice30794536DD Poproč, Obchodná 73, PopročMgr. Katarína Harčariková riaditeľka04. 09. 2020Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby_zv03092020
20/41/054/59202028. 09. 202028. 09. 2020Dodatok k dohode CnTP 3ÚPSVaR SR, Staničné námestie 9, Košice30794536DD Poproč, Obchodná 73, PopročMgr. Katarína Harčariková riaditeľka28. 09. 2020Dodatok č. 1 k doode 204105459_2časť

Dodatok č. 1 k doode 204105459_1časť
20/41/54x/57202027. 10. 202029. 10. 2020Finančný príspevok na projekt "pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 2ÚPSVaR SR, Staničné námestie 9, Košice3079453614 402,88DD Poproč, Obchodná 73, PopročMgr. Katarína Harčariková riaditeľka28. 10. 2020Dohoda č. 204154X57 UPSVaR
20/41/010/215202029. 10. 202001. 11. 2020Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013ÚPSVaR SR, Staničné námestie 9, Košice30794536DD Poproč, Obchodná 73, PopročMgr. Katarína Harčariková riaditeľka31. 10. 2020
20/41/054/693202001. 12. 202003.12. 2020Dohoda o zabezpečení aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyÚPSVaR SR, Staničné námestie 9, Košice30794536DD Poproč, Obchodná 73, PopročMgr. Katarína Harčariková riaditeľka02. 12. 2020Dohoda číslo 20_41_054_693
8/3421. 12. 202022.12. 2020Služby správcu siete a IT technikaIT – Rex, s. r. o., Viedenská 2647/27, Košice50392310DD Poproč, Obchodná 73, PopročMgr. Katarína Harčariková riaditeľka21. 12. 2020Zmluva IT