Slovo na úvod

Tvár popretkávaná vráskami, vlasy postriebrené šedinami, telo zohnuté pod ťarchou rokov. Áno, aj takáto je jeseň života. Možno si to neuvedomujeme, ale v živote každého človeka príde čas, keď dosiahne vek, v ktorom sa kedysi jednoduché denné úlohy stanú náročnými na vykonávanie, čas, kedy už starí ľudia trpia rôznymi zdravotnými ťažkosťami a neduhmi.
Väčšina starších ľudí by svoju starobu najradšej prežívala vo vlastnej rodine. Reálny život však ukazuje, že možnosti ich naplnenia sú v mnohých oblastiach života obmedzené. Zoči-voči týmto problémom, ktoré proces starnutia so sebou prináša, sa seniori zdráhajú pripustiť skutočnosť, že potrebujú pomoc, aby mohli naďalej plnohodnotne žiť. Práve zariadenia sociálnych služieb zabezpečujú sociálnu istotu pre ľudí, ktorí sú na ne odkázaní.

V obci Poproč žije približne 600 obyvateľov v dôchodkovom veku. Práve pre túto časť obyvateľstva našej obce bol zriadený domov dôchodcov, aby sa naplnili verše básne našej rodáčky A. B. Štovčíkovej: „By človek našiel človeka tu doma, nie v kraj cudzí…, by na bôle našiel liek ten a opäť v láske nažíval.“

Naši zamestnanci sa už niekoľko rokov snažia urobiť všetko preto, aby atmosféra v tomto náhradnom domove bola čo najlepšia, a aby sa naši obyvatelia cítili ako v skutočnej rodine.

Naším cieľom je aj naďalej poskytovať kvalitné služby ľuďom, ktorí sú na našu pomoc odkázaní a zároveň vyriešiť aj problém zamestnaných potomkov, ktorí aj napriek všetkej snahe nemôžu rodičom zabezpečiť prežitie pokojnej staroby v domácom prostredí. Veríme, že spoločnými silami sa nám to podarí.