Adresa:

Domov dôchodcov Poproč
Obchodná 73
044 24 Poproč
IČO: 31269371, DIČ 2021424108 
príjmový účet: SK59 0200 0000 0017 8647 4754 

Riaditeľka:

Mgr. Katarína Harčariková
tel.č:  055 466 86 98
mobil: 0904 850 143
e-mail: ddpoproc@gmail.com

 

Ekonomický úsek:

Ing. Miriam Michalková – ekonómka zariadenia
mobil: 0911 271 477
email: dd.ekonomika@gmail.com

Sociálny a stravovací úsek:

Mgr. Zuzana Štochová – sociálna pracovníčka,
referentka stravovacej prevádzky
mobil:  0908 548 197
email: dd.socialne@gmail.com

Opatrovateľský úsek:

Bc. Jaroslav Juhás – hlavná sestra
tel.č:  055 466 86 98
email: dd.osetrovatelstvo@gmail.com